Друзья, не останавливаемся, изучаем ГРУЗИНСКИЙ ЯЗЫК. Новый ГРУЗИНСКИЙ РАССКАЗ с аудио сопровождением.
Свободное время — თავისუფალი დრო — [тАвисУпали дро]
Ника шестого класса ученик отличник.  - ნიკა მეექვსე კლასის ფრიადოსანი მოსწავლეა. -[нИка мЭэквсэ клАсис прИадОсани  мОстцавлэа.]
Однажду товарищ его спросил. -ერთხელ მას ამხანაგმა ჰკითხა: — [Эртхэл мАс амхАнагма хкИтха:]
Ника, ты каждый предмет хорошо изучаешь, — ნიკა, შენ ყველა საგანს კარგად სწავლობ, -[нИка, шЭн гквЭла сАганс кАргад стцАвлоб,]style="display:inline-block;width:240px;height:400px"
data-ad-client="ca-pub-8604244280392088"
data-ad-slot="1280867050">

уроки не пропускаешь, -გაკვეთილებს არ აცდენ,  - [гаквЭтилэбс Ар Ацдэн]
не опаздываешь, — არ აგვიანებ, —  [Ар агвИанэб,]
свободное время не нужно тебе для отдыха? — თავისუფალი დრო არ გინდა დასასვენებლად?  - [тАвисУпали дро ар гИнда дАсасвЭнэблад?]
Ника ответил: — ნიკამ უპასუხა: — [нИкам Упасуха:]
Утром встаю в 8 часов — დილით ვდგები 8 საათზე, — [дИлит вдгЭби рвА сАатзэ,]
руки, лицо мою,  ხელ–პირს ვიბან, — [хЭл- пИрс вИбан,]
5 минут упражняюсь — 5 წუთს ვვარჯიშობ, — [хУт тцУтс ввАрджишоб,]
завтракаю  -ვსაუზმობ, — [всАузмоб]
книги в портфель складываю — წიგნებს ჩანთაში ვალაგებ  - [тцИгнэбс чАнташи вАлагэб]
и за 15 минут до начала уроков  - და სწავლის დაწყებამდე 15 წუთით ადრე — [дА стцАвлис датцгкЭбамдэ]
в школу иду. — სკოლაში მივდივარ. — [скОлаши мИвдывар.]
Уроки у нас заканчиваются в 2 часа — გაკვეთილები გვითავდება 2 საათზე — [гАквэтЫлэби гвИтавдэба Ор сАатзэ]
и домой возвращаюсь. — და ვბრუნდები შინ. — [дА вбрУндэби шИн.]
Обедаю и один час отдыхаю. — ვსადილობ და ერთ საათს ვისვენებ. -[всАдилоб, дА Эрт сАатс вИсвэнэб.]
С 4 часов на второй день — 4 საათიდან მეორე დღის  - [Отх саАтыдан мЭорэ дгхИс]
уроки готовлю. — გაკვეთილებს ვამზადებ. — [гаквЭтылэбс вАмзадэб.]
С 7 часов — 7 საათიდან — [швИд саАтидан]
то в футбольной команде упражняюсь — ხან ფეხბურთის გუნდში ვვარჯიშობ, — [хАн пЭхбУртыс гУндши ввАрдышоб]
то в баскетбольной. — ხან კალათბურთისა. — [хАн кАлатбУртыса.]
В 9 часов домой возвращаюсь, — 9 საათზე შინ ვბრუნდები, — [цхрА саАтзэ шИн вбрУндэби,]
чай пью и смотрю телевизор. — ჩაის ვსვამ და ტელევიზორს ვუყურებ. — [чАис всвАм дА тЭлэвизорс вУгкурэб.]
В 11 часов ложусь спать. — 11 საათზე ვიძინებ. — [тЭртмэт сАатзэ вИдзинэб.]
Суббота и воскресенье выходные дни . — შაბათი და კვირა დასვენების დღეებია. -[шАбаты дА квИра дАсвэнэбис дгхЭэбиа.]
По субботам или в кино хожу. — შაბათობით ან კინოში მივდივარ, — [шАбатобит ан кИноши мИвдывар]
или в театр юного зрителя. — ან მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. -[Ан мОзард мАгкурЭбэлта тЭатрши.]
Днем то на улицу выхожу — დილაობით ხან გარეთ გავდივარ — [дЫлаобит хАн гАрэт гАвдывар]
с семьей вместе, — ოჯახთან ერთად, — [Оджахтан Эртад,]
то в парк культуры и отдыха. — ხან კულტურისა და დასვენების პარკში. — [хАн кУлтуриса да дАсвэнэбис пАркши.]
В эти дни два часа читаю журналы,  газеты и ამ დღეებში ორ საათს ვკითხულობ ჟურნალ–გაზეთებსა და  - [Ам дгхЭэбши Ор сАатс вкИтхулоб жУрнал - гАзэтэбс дА]
художественную литературу. — მხატვრულ ლიტერატურას. — [мхАтврул лИтэрАтурас.]
Иногда получается пойти на рыбалку -ზოგჯერ ვიხერხებ სათევზაოდ წასვლას — [зОгджэр вИхэрхэб сАтэвзаод тцАсвлас]
с друзьями вместе. — ამხანაგებთან ერთად. — [АмханАгэбтан Эртад.]
Свободное время использую с умом. — თავისუფალ დროს გონივრულად ვატარებ.  [тАвисУпал дрос гОниврулад вАтарэб.]
თავისუფალი დრო — свободное время
ფრიადოსანი — отличник
საგანი — предмет
არ აცდენ — не пропускаешь
არ აგვიანებ — не опаздывыаешь
დასასვენებლად- для отдыха
სწავლის დაწყებამდე — до начала учебы
გვითავდება- заканчиваются у нас
ვბრუნდები -возвращаюсь
ვისვენებ — отдыхаю
გუნდი — команда
კალათბურთი — баскетбол
მოზარდ მაყურებელთა თეატრი — театр юного зрителя
ზოგჯერ ვიხერხებ — иногда получается
გონივრულად — с умом
Друзья, слушайте, повторяйте и изучайте ГРУЗИНСКИЙ ЯЗЫК! У Вас все получится!
Если понравилась статья, поделитесь с друзьями!